Lectura de 2 min 5

La importància de la presa de terra a la nostra instal·lació

foto perfil

La presa de terra, també coneguda com a posada a terra (PAT) és una instal·lació imprescindible en una instal·lació elèctrica ja que garanteix la seguretat i evita conseqüències greus a les persones i equips elèctrics.

La llei estableix l'obligatorietat de la instal·lació de presa de terra per als punts de subministrament i edificis i els seus habitatges.

Segons el Reglament electrotècnic per a Baixa tensió i instruccions tècniques complementàries, ITC-BT-18, la posada a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d'elèctrodes enterrats en el sòl.

Per què és tan important la instal·lació de presa de terra?

La presa de terra o posada a terra (PAT) és un mecanisme de seguretat que ha de formar part de la instal·lació elèctrica. Aquest sistema de protecció condueix eventuals desviaments de corrent cap a la terra, impedint que els usuaris entrin en contacte directe amb l'electricitat.

Conseqüències d'una mala instal·lació de presa de terra

Mitjançant la presa de terra s'haurà d'aconseguir que en el punt de subministrament no apareguin diferències de potència perilloses. No instal·lar una presa de terra o una instal·lació inadequada pot comportar lesions greus als usuaris. Els danys que pot sofrir una persona segons la intensitat de corrent que circuli pel seu cos poden ser:

  • Amb una intensitat eficaç de 3-15 dt. pot derivar a dificultat en el moviment i engarrotament muscular.
  • Amb una intensitat de 15-25 dt. i contacte de minuts pot derivar a dificultats respiratòries i contraccions.
  • Amb una intensitat de 25-50 dt. i contacte de segons pot derivar a alteracions cardíaques i inconsciència.
  • Amb una intensitat entre 50-5000 dt. pot derivar a inici d'electrocució.
  • Amb una intensitat superior a 5000 dt. pot derivar a aturada cardíaca irreversible i cremades.

Qui és el responsable d'instal·lar la presa de terra?

La instal·lació de la presa de terra és responsabilitat del client, havent de garantir que la seva instal·lació elèctrica és adequada i al mateix temps, un tècnic autoritzat haurà de certificar-lo a través del Butlletí elèctric.

Tags
foto perfil Lumisa Energías
Lumisa Energías

Lumisa Energías es una comercializadora de energía eléctrica que opera en el Mercado Eléctrico Español fundada en 2012 por empresarios con una visión de utilizar la tecnología y los datos para ofrecer una energía asequible a hogares y negocios.

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.