Lectura de 7 min 11

Mercat lliure o mercat regulat. Quin és millor per a mi?

foto perfil

Des que l'1 de juny es van començar a aplicar les noves tarifes elèctriques el preu del kW/h no ha deixat de pujar i ja són diversos els dies en què s'han superat els límits històrics. Les dades d'avui indiquen que el preu per megavat/hora es troba en més de 140 euros mentre que un any enrere estava en poc més de 40 euros.

La pregunta és, llavors, per què existeixen dos mercats diferents? Què significa “mercat lliure” i que significa “mercat regulat"? Quin d'ells haig de triar? En aquest article repassarem aquestes preguntes perquè tu mateix determinis què et beneficia més.

Com funciona el mercat elèctric espanyol?

Fins a 1997 el preu de la llum el regulava exclusivament el Govern d'Espanya, pagant una quota a una sèrie de companyies privades que s'encarregaven de la generació, el transport i la distribució de l'electricitat.

En 1998 es va produir la divisió del mercat elèctric a Espanya gràcies a la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric amb l'objectiu de “establir la regulació del sector elèctric, amb el triple i tradicional objectiu de garantir el subministrament elèctric, garantir la qualitat d'aquest subministrament i garantir que es realitzi al menor cost possible”.

El primer registre de l'ús de l'electricitat a Espanya data de 1852 en la farmàcia del barceloní Doménech i ràpidament es va anar estenent el seu ús per tot el territori nacional.

D'aquesta manera el panorama elèctric espanyol es va dividir en dos tipus de mercats diferents determinats en funció de dos tipus d'activitats:

 • Parcialment liberalitzades, amb les activitats de generació i comercialització de l'energia elèctrica.
 • Regulades, amb les activitats de transport i distribució de l'electricitat.

El resultat de la nova llei va ser un panorama empresarial més divers amb l'aparició d'empreses comercialitzadores independents que basaven la seva activitat en la gestió de la comercialització de l'energia elèctrica. En aquest enclavament va néixer Lumisa l'any 2010.

Mercat lliure

En aquesta mena de mercat trobem totes les comercialitzadores elèctriques, com Lumisa, les quals desenvolupen la seva activitat sobre la base de la venda de l'electricitat al consumidor final, desmarcant-se d'aquesta manera de les empreses distribuïdores i de les generadores de l'electricitat.

Aquestes són les tarifes que oferim actualment en Lumisa. Consulta-les i descobreix com estalviar des de ja en la teva factura de la llum. A més no tenim permanència.

En aquesta mena de mercat el preu de la llum està liberalitzat i són les pròpies comercialitzadores les que el decideixen. En la majoria dels casos es treballa amb preus fixos que permeten al consumidor final gaudir de la tranquil·litat de saber quin serà el preu que pagarà per la llum en la seva factura.

Existeixen les tarifes de preu estable, fixes o la tarifa amb discriminació horària.

En aquesta mena de mercat ens trobem amb diverses opcions de tarifa elèctrica que el consumidor haurà de determinar quina és la que millor s'adapta al seu dia a dia. Precisament aquest punt és un dels principals beneficis que tenen les persones que han optat per aquesta opció, la possibilitat d'adaptar la tarifa al consum real.

Encara que els usuaris del mercat lliure no tenen l'opció d'acollir-se al bo social, els comercialitzadores solen oferir descomptes que compensen la diferència de preu amb el mercat regulat.

Mercat regulat

En aquesta mena de mercat la tarifa la determina l'administració i es coneix com PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor). Es tracta d'un sistema per a regular el preu de la llum supervisat pel Govern per als clients del mercat regulat i tenen contractada una potència igual o inferior als 10 kW amb una Comercialitzadora de Referència, sent aquests els únics usuaris que poden acollir-se al bo social.

A Espanya el nombre de Comercialitzadores de Referència és limitat. Actualment únicament existeixen 8 empreses d'aquest tipus, regulades pel Govern.

El preu del mercat regulat està directament afectat per les tendències del mercat. Per exemple, en 2016 hi havia una tendència a la baixa que va comportar uns preus menors que en 2018, quan la tendència era inversa.

El canvi tarifari de l'1 de juny va afectar a tots els consumidors acollits al mercat regulat, establint els horaris punta, pla i vall. Coneix tots els canvis en el nostre article sobre aquest tema.

La principal característica d'aquest mercat és que el preu del kW/h varia en funció de l'oferta i la demanda i és el preu que marca el mercat majorista, per la qual cosa es presenten 24 preus diferents diaris, un per a cada hora del dia. Com el preu el marca la regulació del propi mercat ens trobem que quanta més demanda, més car serà el preu del kW/h i viceversa.

Diferències entre el mercat lliure i el mercat regulat

Així doncs, sabem que existeixen dos tipus de mercats a Espanya i el client final decideix en quin d'ells vol estar, sent possible un canvi d'un a l'altre si ho desitja. Aquests són les principals diferències, a manera de taula perquè es vegin més fàcilment:

Mercat lliure Mercat regulat
No hi ha possibilitat d'acollir-se al bo social, però les comercialitzadores el compensen amb descomptes. Única opció de demanar el bo social.
Hi ha ofertes per a qualsevol potència. Només disponible per a potències menors o iguals a 10 kW.
Hi ha més de 100 comercialitzadores entre les quals triar. Nosaltres recomanem Lumisa. Només hi ha 8 Comercialitzadores de Referència que ofereixen servei, dictaminades pel Govern.
El preu de l'electricitat és conegut per part del consumidor, perquè està per contracte.  El preu de l'electricitat varia diàriament i està subjecte al qual marqui el mercat majorista, sobre la base de l'oferta i la demanda i les tendències d'aquest. Per tant els seus usuaris paguen més que els del mercat lliure quan hi ha més demanda, però menys quan baixa.
Permet la possibilitat de combinar la tarifa d'electricitat amb altres subministraments, com el gas.  No existeix permanència en cap cas.

Com es determina el preu de la llum a Espanya?

El mercat espanyol es distribueix en dos grans grups: el majorista i el detallista. Seguidament veurem què és cadascun d'ells i les seves principals diferències.

Mercat majorista

En primer lloc tenim el mercat majorista o pool. En aquest pool, com hem comentat, és on es marca el preu de la llum que es veurà en el mercat regulat i el gestiona l'operador OMIE, el qual s'encarrega de la gestió del mateix a Espanya i Portugal, designat per Europa, com la resta de NEMOs (Nominated Electricity Market Operator) designats en cada estat membre.

El pool, al seu torn, té dos tipus diferents de mercats, tots dos operats per la OMIE, que són el mercat diari i el mercat intradiari en el qual l'habitual és que operin empreses elèctriques que més tard vendran aquesta energia als consumidors finals.

Mercat diari

El mercat diari basa la seva activitat en la clàssica llei de l'oferta i la demanda, tant a Espanya, com en la resta d'Europa en sessions a les 12 pm que es produeixen diàriament al llarg de tot l'any. En elles es fixen els preus i les energies per a tot el territori per a les pròximes 24 hores, moment en el qual torna a produir-se una altra sessió per a decidir els preus de l'endemà.

Els agents que ofereixen i demanden l'electricitat es posen en contacte a través de la OMIE i es van acceptant totes les ofertes fins que queda la demanda completa. La prevalença d'una oferta sobre una altra depèn directament de qüestions econòmiques, així com de la capacitat d'interconnexió disponible entre les zones de preu, obrint la possibilitat al fet que existeixi un mateix preu en les dues zones alhora.

Una vegada s'ha cobert tota la demanda es fa una revisió per a veure si és possible dur a terme la distribució de l'electricitat en cada zona des d'un punt de vista tècnic i a causa de les restriccions tècniques que s'apliquen el preu final pot variar en un 5%.

Mercat intradiari

La OMIE defineix el mercat intradiari com una “eina perquè els agents del mercat puguin ajustar el seu programa resultant del mercat diari conforme a les necessitats que esperen en el temps real”. Aquest mercat es regeix per 6 sessions de subhastes que es produeixen després dels ajustos esmentats del mercat diari en les quals es ven i compra de nou l'electricitat.

Existeix el mercat intradiari continu el qual no es regeix per les 6 sessions i té com a objectiu facilitar la interconnexió entre els diferents mercats europeus.
Mercat minorista

D'altra banda, existeix el mercat minorista de l'electricitat el qual és on operen la comercialitzadores com Lumisa. En primer lloc compren l'energia a les empreses generadores a través dels procediments descrits anteriorment i més tard venen l'electricitat al consumidor final.

Per a això, les comercialitzadores fan ús de les xarxes de distribució que gestionen les empreses de distribució, a més de l'obligatorietat de pagar uns peatges d'accés a aquestes xarxes que estan determinats per l'administració pública. Tot això queda recollit en la Llei 24/2013 del Sector Elèctric.

Així, la factura elèctrica es desglossa en els següents conceptes:

 • Cost de l'energia.
 • Costos regulats, on s'inclouen les tarifes d'accés.
 • Marge de negoci de les comercialitzadores.
 • Lloguer de l'equip a mesura per al transport de l'energia elèctrica.
 • Impostos.

Precisament en el concepte de cost de l'energia és en el qual es genera la competència, perquè els costos regulats, com el seu nom indica, vénen implementats per la CNMC. En aquest sentit les comercialitzadores fan el paper d'intermediari entre aquells que generen i distribueixen l'energia i els que la consumeixen.

Com a conclusió cal dir que qualsevol de les dues opcions és vàlida però ha de ser el consumidor qui decideixi quina d'elles s'adapta millor al seu dia a dia o què prefereix: estar pendent diàriament del preu del quilowatt per hora o despreocupar-se i pagar una tarifa marcada per contracte, encara que pugui suposar pagar una mica més del que podria.

És precisament això el bonic de la liberalització de finals del segle passat, l'ampli ventall de possibilitats que tenim a la disposició del consumidor en l'actualitat.

Fonts:
 • Revista Física y Sociedad
 • OMIE
 • RJ Consultores
 • Endesa
 • Selectra
 • OCU
 • La Razón
 • Kill my Bill
 • ABC
Tags
foto perfil Pol Langa Sebastià
Pol Langa Sebastià

Creador de contenido especializado en redacción de artículos web. 

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.