Lectura de 4 min 9

Què és l'eficiència energètica?

foto perfil

L'ús limitat dels recursos naturals obliga els éssers humans a repensar la manera de produir per a satisfer les seves necessitats, a fer-ho d'una manera molt més eficient i aprofitant en major grau el que rep del medi ambient.

Això va de la mà de la generació d'una energia més neta gràcies a les renovables i contribueix a mantenir un ecosistema sostenible. En aquest article coneixerem què és l'eficiència energètica i de quina manera s'aplica en la nostra vida quotidiana.

Què és l'eficiència energètica i per a què serveix?

L'eficiència energètica no és més que l'ús eficient de l'energia d'un producte amb l'objectiu d'aconseguir l'optimització del seu ús i un estalvi energètic, alhora que es mantenen uns estàndards de confort. Al llarg dels anys la tecnologia ha evolucionat i cada any s'enginyen productes més eficients que l'anterior i un frigorífic d'avui dia, poc té a veure amb un de fa 20 anys, per aquest motiu s'han anat adaptant els requisits per a considerar un producte eficient.

Existeixen models de producció basats a aconseguir una major eficiència, com l'economia circular.

L'eficiència energètica s'ha d'indicar en diferents productes i béns. Així, es categoritzen energèticament des dels electrodomèstics, fins als edificis.

Eficiència energètica en electrodomèstics: l'etiqueta energètica

Des de 1995 la UE requereix als fabricants d'electrodomèstics que indiquin l'eficiència energètica dels seus productes en una etiqueta que és fàcilment identificable amb l'estalvi energètic com a objectiu. Es tracta d'un indicatiu o etiqueta de diferents colors i lletres, encara que el seu significat ha anat adaptant-se a les millores tecnològiques, incentivant la creació de productes cada vegada més efectius.

Al març d'aquest mateix any 2021 s'han canviat les categories d'eficiència, passant de la classificació amb una forqueta de lletres que anava de la A+++ (la més eficient), a la D (la menys eficient). Actualment, les etiquetes indiquen l'eficiència amb una franja de la A, a la G, un canvi realitzat per a facilitar la seva comprensió a la ciutadania.

Les noves etiquetes afecten frigorífics, rentavaixelles, rentadores i televisors. Bombetes i llums faran el canvi l'1 de setembre, assecadores i aires condicionats en 2022 i estufes i calderes en 2030.

La mitjana d'eficiència dels electrodomèstics a Europa se situa entre la D i l'E. Amb un aparell de classificació A, de mitjana s'està estalviant un 55% d'energia, mentre que amb un de classificació G, s'usa un 45% més que la mitjana.

De moment no existeix cap electrodomèstic en l'A perquè es vol deixar està categoria per a futurs aparells que tinguin un grau d'eficiència major al que tenim actualment en el mercat.

A més, l'etiqueta també inclou: fabricant, tipus d'aparell, marca i model, consum (kWh/any), soroll, litres (en frigorífics).

Un altre dels canvis en les categories de l’etiquetatge és la introducció d'un codi QR amb la intenció de donar l'opció als compradors a ampliar la informació sobre l'electrodomèstic que compraran.

Eficiència energètica en immobles: el certificat d'eficiència energètica

Per a valorar l'eficiència dels immobles existeix l'anomenat certificat d'eficiència energètica, un document obligatori des de 2013 per ordre de directives europees, en el qual s'especifiquen determinades característiques i que permet conèixer el seu consum energètic i el seu nivell d'emissió de Co2.

Com es calcula l'eficiència?

Es calcula a partir d'una sèrie d'indicadors que mesuren el consum de l'edifici en un determinat espai temporal, tenint en compte un funcionament correcte de les seves instal·lacions i amb aquest ocupat. Quanta més energia necessitada es registri, menys eficient serà l'immoble i viceversa.

El resultat és una etiqueta similar a la dels electrodomèstics, amb una categorització de l'edifici entre l'A i la G i haurà de ser present durant la promoció i venda de l'edifici.

El grau d'eficiència ha de ser determinat per un tècnic autoritzat, l'estudi del qual parteix d'un procediment que té en compte aspectes com les dimensions i la forma, ocupació i funcionament de l'edifici, si les seves instal·lacions són òptimes i la seva capacitat d'aïllament tèrmic. A efectes pràctics estem parlant que si un edifici és eficient, els seus inquilins paguessin menys per l'electricitat i gastessin menys recursos a llarg termini. Per exemple, no farà falta deixar posat l'aire condicionat durant tant de temps si l'edifici té un bon sistema d'aïllament tèrmic.

Els edificis de grau A consumeixen menys de 44,6 kWh/any i emeten menys de 10 KgCo2/any; mentre que els de grau G, consumeixen més de 382,6 kWh/any i més de 79,2 KgCo2/any.

L'eficiència energètica a la UE

En el 2007 els líders de la UE van establir com a horitzó el 2020 per a la reducció del consum energètic un 20%. No obstant això, en 2018 es va adaptar aquest marc legal i es va posar un nou any horitzó, en aquest cas 2030, per a la reducció del consum d'energia en un 32,5%, com a part d'un paquet de mesures aprovat anomenat Energia neta per a tots els europeus.

El Parlament Europeu informa que l'objectiu de les mesures dedicades a l'eficiència energètica responen a necessitats de proveïment d'energia sostenible, de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, millorar la seguretat del subministrament energètic, reduir el cost de les importacions i millorar la competitivitat a la UE.

Finalment, des de 2012 la UE obliga els estats a fixar objectius nacionals dedicats a aquesta qüestió amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu fins a 2020. Des de 2018, la Unió reclama l'establiment de mesures als Estats membres per a reduir un 4,4% el consum anual d'energia de cara a l'horitzó 2030, que han de veure's reflectits en un pla nacional d'actuació integrat d'energia i clima, des de 2021 fins a la data indicada que estableixi les mesures que se seguiran per a aconseguir aquest objectiu europeu.

Fonts:
  • UE
  • Comparador de luz by Selectra
  • BBVA
  • Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
  • Parlamento Europeo
  • FAEN
 
Tags
foto perfil Pol Langa Sebastià
Pol Langa Sebastià

Creador de contenido especializado en redacción de artículos web. 

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.