Lectura de 2 min 5

Suplement Territorial en les factures de la Llum

foto perfil

El 6 de març de 2019 es va promulgar l'Ordre TEC/271/2019 per la qual s'estableixen els suplements territorials en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013. A mès,  s'estableix el procediment de liquidació dels suplements territorials.

En definitiva, 5 anys després els consumidors d'energia hauran de realitzar el pagament d'aquests impostos. Segons la Llei 24/2013 del Sector Elèctric, en el cas que les activitats elèctriques fossin gravades amb tributs de caràcter autonòmic, al peatge d'accés se li sumaria un suplement territorial a abonar pels consumidors de la comunitat autònoma que els creés.

Què són els Suplements Territorials?

Els Suplements Territorials són una taxa que cobreix l'import de cada tribut autonòmic fixats l'any 2013. Els ingressos obtinguts seran destinats a les Empreses elèctriques que van assumir el pagament dels tributs autonòmics en 2013. Els peatges d'accés d'energia elèctrica formen part del preu de l'electricitat, i estan destinats a cobrir diferents partides de costos del sector elèctric amb retribució regulada. Entre altres, cobreixen el cost de les activitats de xarxes (transport i distribució d'energia elèctrica) i producció a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus amb règim primacial.

A qui correspon el pagament?

El pagament dels suplements territorials haurà d'efectuar-se pels consumidors d'energia residents de les Comunitats Autònomes abans descrites, independentment de la comercialitzadora amb la qual tingués contractat el subministrament elèctric. És per això que, encara que el contracte de llum l'any 2013 estigués amb una altra Comercialitzadora, el pagament del mateix el facturarà la Comercialitzadora actual. No aplicant-se a punts de subministraments que s'haguessin donat de baixa o haguessin realitzat canvis de titularitat posteriorment al 31 de desembre de 2013.

Com es calcula l'import a facturar?

El suplement territorial podrà canviar segons la Comunitat Autònoma, i el seu cost dependrà de la tarifa i la potència contractades i del consum realitzat l'any 2013. També existeixen distincions entre el consumidor domèstic i les principals indústries.

El càlcul d'aquests, i si escau el fraccionament indicat en aquest apartat, corresponents a cadascun dels conceptes de regularització correspondrà a l'empresa Distribuïdora.

Com es facturarà?

La facturació començarà a partir del 27 de juliol de 2017, transcorreguts 6 mesos des de l'entrada en vigor de l'Ordre Ministerial ETU/35/2017. El cobrament dels mateixos serà realitzat per les Distribuïdores i les Comercialitzadores:

  • En la primera factura emesa i en un sol pagament, sempre que l'import total sigui inferior o igual a 2 euros, sense incloure impostos.
  • Si és superior a 2 euros, serà fraccionat serà fraccionat en parts iguals superiors a un euro per les empreses distribuïdores en les factures que s'emetin en el termini màxim de dotze mesos a partir de la primera regularització.

Per això, les regularitzacions vindran reflectides en la corresponent factura o factures amb la denominació «Suplement territorial per tributs autonòmics de la Comunitat Autònoma on se situa el seu subministrament de l'any 2013».

El pagament d'aquesta taxa és d'obligat cobrament als consumidors d'energia residents en les zones descrites i amb contracte en vigor entre l'1 de gener i el 21 de desembre de 2013.

Tags
foto perfil Lumisa Energías
Lumisa Energías

Lumisa Energías es una comercializadora de energía eléctrica que opera en el Mercado Eléctrico Español fundada en 2012 por empresarios con una visión de utilizar la tecnología y los datos para ofrecer una energía asequible a hogares y negocios.

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.