Estàs en un procés online 100% segur

Contracta ara

Indica'ns si disposes ja de subministrament i quin tipus de contractació desitges realitzar:

Dades del subministrament

(*) Dades obligatòries

Dades del contracte

La teva tarifa és
?

Et recomanem la tarifa indexada o a preu de cost, en la qual el preu varia cada mes ja que a llarg termini sol ser la més econòmica.

L'import del preu mensual del terme d'energia es calcularà per períodes multiplicant el preu calculat com s'estableix a continuació en la següent fórmula:

Preu Indexat = [(OMIE + AJUSTOS + RO + CO) x (1 + PR(%)) + FNEE + BS] x (1 + CD(%)) + ATR

OMIE = Preu fet una mitjana de per a cada període tarifari del resultat de la cassació del mercat diari d'electricitat espanyol

RO = Remuneracions als operadors del sistema (REE) i del mercat (OMIE)

PR(%) = Pèrdues de les xarxes de transport i distribució

BS = Aportació al bo social

ATR = Peatges d'accés

AJUSTOS = Inclou, entre altres termes, els costos de serveis d'ajust, interrumpibilidad, pagaments per capacitat, i altres conceptes de l'energia subministrada en el mercat diari

CO = Cost operatiu de Comercialització definit en les condicions particulars

FNEE = Fons nacional d'eficiència energètica

CD(%) = Cost de desviaments

Addicionalment, LUMISA facturarà un import de 3,9 € + IVA mensual, en concepte de despeses de gestió.

En els preus amb impostos s'ha afegit l'Impost Especial sobre electricitat (IEE) reduït del 0,5% fins al 31/12/2023 i l'IVA reduït del 5% per a potències contractades inferiors o iguals a 10 kW quan el preu mitjà de l'energia del mercat majorista de l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació superi els 45 €/MWh (i el 21% per a la resta dels casos). Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del Bo Social, conforme el Reial decret llei 6/2022: Cost fix per client (comercialització) de 0,03845461€/dia (Península: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos, 0,04676273€/dia imposats inclosos; Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas, que s'aplica per a la generació d'electricitat, i entre altres aspectes, suposa un cost regulat addicional per a finançar la pròpia mesura. Aquest cost regulat s'inclourà en la factura sota el concepte: AJUSTI PREU ENERGIA SEGONS RD 10/2022.

Condicions generals de la contractació

No és vàlid
Tipus d'autoconsum

No desitjo contractar autoconsum

Factura recent

Necessitem una foto de les dades de subministrament d'alguna factura recent per a verificar que estem contractant el subministrament correcte.

(*) Dades obligatòries

Dades del client

No es válido

(*) Dades obligatòries

Dades de pagament

Promocions

(*) Dades obligatòries

Confirmació

Tipus de signatura*
Signatura a través d'una plataforma en línia mitjançant verificació OTP (One estafi password), clau que rebrà en el telèfon movil

Les dades personals recaptades en aquest formulari web seran tractats per COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L., en la seva condició de responsable del tractament, per al manteniment, desenvolupament i gestió de la relació contractual.

(*) Dades obligatòries