Política de Privacitat

La present política de privacitat és aplicable al tractament de dades personals per part de COMPANYIA LUMISA ENERGIES S.L. dins del seu web i qualsevol altra plataforma digital o mig electrònic en les quals es tractin dades personals. Aquesta política serà igualment aplicable en allò que pogués afectar el tractament de dades d'usuaris de xarxes socials sobre els quals COMPANYIA LUMISA ENERGIES S.L. realitzés un tractament de les seves dades.

Com es tractaran les dades personals?

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L., és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades?

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. informa l'interessat que les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre que hagi estat autoritzades prèviament. Aquestes comunicacions seran realitzades per COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Aquest tractament només serà realitzat si COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. compta amb el consentiment de l'interessat. Aquest consentiment s'entendrà atorgat si l'interessat proporciona les seves dades personals per a aquesta finalitat a través del formulari establert a aquest efecte en la present pàgina web.

Les dades personals objecte de tractament per COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. són els obtinguts de l'usuari a través de l'ús de les plataformes digitals i la contractació de productes o serveis.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d'aquests. De la mateixa manera, es tractaran mentre l'interessat no revoqui el seu consentiment o en el seu cas s'oposi al tractament de les seves dades per a la finalitat abans indicada i en tot cas mai per un període superior a cinc anys.

A qui comuniquem les seves dades?

El Comercialitzador solo comunicarà les dades a:

 • Aquells tercers, organismes i institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, de les administracions autonòmiques i locals, inclosos els òrgans jurisdiccionals als quals estigui legalment obligat a facilitar-los.
 • L'empresa distribuïdora amb la finalitat de poder contractar en el seu nom el subministrament.
 • Entitats o organismes públics amb la finalitat de gestionar la situació de clients vulnerables.
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals objecte de tractament per COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. són els obtinguts de l'usuari a través de l'ús de les plataformes digitals i la contractació de productes o serveis. Per això, l'usuari garanteix que totes les dades facilitades són de la seva titularitat o bé està autoritzat per a aquesta cessió pel titular d'aquests.

Quins són els seus drets en relació amb el tractament de les seves dades personals?

L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment a través dels drets que assisteixen a l'Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l'el seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb domicili en C/Jorge Juan nº6, 28001 Madrid, si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

L'exercici d'aquests drets consisteix a remetre una sol·licitud escrita i signada dirigint-se a l'adreça de correu electrònic protecciondedatos@lumisa.es amb la següent informació:

 • Nom i Cognoms de l'Usuari
 • Domicili a l'efecte de notificacions
 • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
 • Petició en la qual es concreti la sol·licitud

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

 • COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS, S.L.
 • Adreça postal: C/ de Ausias March, 67, 08010 BarcelonaBARCELONA (Barcelona)
Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.

COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

La COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents Condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D'igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

Condicions del Xat

El servei de XAT està disponible de manera gratuïta els Usuaris que siguin o no clients de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L., al qual es pot accedir iniciant sessió en Messenger. Aquest servei de xat estarà sempre visible en el lloc web lumisa.es, en la seva part inferior dreta. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. ofereix la possibilitat de realitzar consultes a través del XAT, així com per a resoldre dubtes i facilitar informació sobre els nostres productes.

Seleccionant l'opció de XAT que es regeix per les següents Condicions del Xat:

 • L'Usuari no utilitzarà un llenguatge obscè, brut, lasciu o excessivament violent.
 • S'evitaran l'ús de frases en majúscules.
 • No es facilitaran dades de caràcter personal de tercers.
 • No s'accepten paraules fora de to o agressions al nostre personal d'atenció.
Microsoft Clarity

Utilitzem Microsoft Clarity per a comprendre millor les necessitats dels nostres usuaris i optimitzar l'experiència en aquest lloc web. Clarity utilitza cookies i altres tecnologies per a recopilar informació sobre el comportament dels nostres usuaris i els seus dispositius (en particular, l'adreça IP del dispositiu (recopilada i emmagatzemada només de manera anònima), la grandària de la pantalla, el tipus de dispositiu (identificadors únics del dispositiu), informació sobre el navegador utilitzat, la ubicació (només el país), l'idioma preferit per a veure el nostre lloc web). Clarity emmagatzema aquesta informació en un perfil d'usuari amb pseudònim. La informació no és utilitzada per Clarity ni per nosaltres per a identificar a usuaris individuals ni es combina amb altres dades sobre usuaris individuals.

Per a obtenir més informació sobre Microsoft Clarity o sobre com Microsoft podria utilitzar les seves dades, visiti la Política de privacitat de Microsoft Clarity.

Política de privacitat en les xarxes socials

Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades en la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en la xarxa social.

De conformitat al deure d'informació establerta en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en aquesta. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, segons el que es preveu en aquesta.

1. Quina és la nostra Política de dades respecte a menors d'edat o incapaces?
 1. L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en aquesta. Per part seva, si l'usuari és incapaç, COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.
2. Quina és la identificació de la raó social del responsable del fitxer?
 1. L'usuari queda informat que COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL, amb domicili social en C/ de Ausias March, 67, 08010 BARCELONA, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels que es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.
3. A quines finalitats es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment?
 1. Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL amb la finalitat d'oferir-li informació de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercial, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.COMPANYIA LUMISA ENERGIES, S.L. informa que utilitza habitualment l'aplicació de WhatsApp com a mitjà de comunicació amb els clients, que implica una transferència internacional de dades. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició en C/ de Ausias March, 67, 08010 BARCELONA (Barcelona). Email: protecciondedatos@lumisa.es i el de reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 1. Des del moment en què l'usuari utilitza la present pàgina oficial, presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que s'estableix en la present política.
 1. L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquests fins, no haurà d'utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.
 1. A través d'aquesta pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.
 1. L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.
 1. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.
4. Quina és la identificació dels destinataris respecte dels quals LUMISA ENERGIES, SL té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades?
 1. S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui en la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en aquesta xarxa social, serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.
 1. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.
5. Uns altres tercers prestadors de serveis
 1. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables als qui a través d'enllaços COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.
6. Qualitat de les dades
 1. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en aquesta.
7. Exercici dels Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició de les dades
 1. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL informa l'usuari de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL amb domicili social en DIRECCIÓ o aquella que li substitueixi i es comuniqui en el Registre General de Protecció de Dades. A tals efectes, l'interessat haurà d'enviar a COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari en la pàgina oficial de COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL en la xarxa social, amb la finalitat d'identificar-ho inequívocament.
8. Una altra informació d'interès
 1. COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això, l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.
 1. L'usuari pot contactar amb COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:
  COMPANYIA LUMISA ENERGIES, SL Domicilio: C/ de Ausias March, 67, 08010 BARCELONA Email: protecciondedatos@lumisa.es
 1. Asimismo el usuario puede consultar las normas y políticas publicadas por el titular de la red social para el uso de la misma.